Jednostkowy raport roczny za 2010 rok

2011-06-16

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.