Istotna Informacja

2010-10-04

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o podpisaniu listu intencyjnego dnia 04.10.2010 roku, w związku z rozpoczęciem negocjacji przez OPONEO.PL S.A. – spółkę notowaną na rynku regulowanym GPW w Warszawie w sprawie nabycia od sześciu akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. ok. 80 % akcji spółki Emitenta. List intencyjny został podpisany przez Zarząd MARKETEO.COM S.A., spółkę OPONEO.PL S.A. oraz sześciu akcjonariuszy Emitenta. W ocenie Emitenta przekazanie komunikatu dotyczącego prowadzonych negocjacji może być istotną informacją dla Inwestorów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.