Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

2011-02-15

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, zgodnie z założeniem sukcesywnie zdobywa kolejne zagraniczne rynki.

Powstał nowy sklep z narzędziami i elektronarzędziami najlepszych marek, takich jak Bosch, Makita, Dewalt, Hitachi, Stihl, BlackDecker i 130 innych. Pod adresem http://www.rotopino.de/ skierowany na rynek niemiecki, prowadzony w 6 językach. W przygotowaniu są już kolejne sklepy skierowane na rynki włoski i francuski.

Spółka Narzedzia.pl S.A w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemieobrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu