Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 roku

2011-01-28

Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła w dniu 28 stycznia 2011 r. wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2010 roku przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Spółki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2010) łącznie równowartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymaną informacją, jeden z członków Zarządu, w transakcjach dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 13.10.2010r. zbył łącznie 10.850 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.