Informacja o podjęciu przez KNF decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki Rotopino.pl S.A. formy dokumentu

2019-05-29