Informacja na temat wszczęcia postępowania przed sądem, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta

2009-10-20

Treść raportu:
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 20 października 2009 r. otrzymał faksem informację o wszczęciu postępowania przez spółkę Mercateo AG, z siedzibą w Monachium (Niemcy) przed Sądem Krajowym w Lipsku w sprawie zaprzestania używania przez Marketeo.com S.A. znaku „Marketeo”, jako elementu domeny „marketeo.com”.

Zdaniem Mercateo AG Emitent narusza znak towarowy „Mercateo”, który jest własnością Mercateo AG. Niemiecki Sąd Krajowy w Lipsku wydał postanowienie tymczasowe (odpowiednik zabezpieczenia roszczeń w prawie polskim) o zakazie stosowania w obrocie handlowym w Niemczech domeny „Marketeo”.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. oświadcza, że uznaje powyższe roszczenie za całkowicie bezpodstawne z uwagi na fakt, iż znakiem towarowym którym posługuje się Emitent jest znak: „marketeo.com” a nie „Mercateo”. Nadto oba znaki różnią się od siebie w sposób znaczny, uniemożliwiający wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów.

Należy zauważyć, iż Mercateo AG we wniosku do Sądu Krajowego w Lipsku wskazała szereg nieprawdziwych informacji w tym, że Emitent oferuje kupno różnych artykułów z wielu branż, co pokrywa się z działalnością Mercateo AG.

Tymczasem działalność MARKETEO.COM S.A. polega na prowadzeniu platformy typu B2B, tj. platformy kojarzącej partnerów biznesowych. Emitent nie oferuje natomiast sprzedaży jakichkolwiek towarów. W związku z powyższym roszczenie Mercateo AG z siedzibą w Monachium, Zarząd uznaje za próbę wyłudzenia środków finansowych od Spółki.

Ponadto, Emitent w celu ochrony swoich słusznych prawa postanowił zlecić prowadzenie tej sprawy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej prowadzącej działalność na terenie Niemiec.

Podstawa prawna:

Roszczenie zgłoszone przez Mercateo AG, spełnia kryterium wszczęcia postępowania przed sądem dotyczącego zobowiązań Emitenta, ponieważ wynik postępowania może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta na podstawie § 3 ust 2 pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 ze zmianami „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
  • Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu