Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-29

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:
1. za IV kw. 2015 r. – w dniu 15 lutego 2016 r.
2. za I kw. 2016 r. – w dniu 16 maja 2016 r.
3. za II kw. 2016 r. – w dniu 15 sierpnia 2016 r.
4. za III kw. 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 r.
Raport roczny za 2015 r. – w dniu 21 marca 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu