Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

2015-01-30

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. za IV kw. 2014 r. – w dniu 13 lutego 2015 r.,
2. za I kw. 2015 r. – w dniu 15 maja 2015 r.,
3. za II kw. 2015 r. – w dniu 14 sierpnia 2015 r.,
4. za III kw. 2015 r. – w dniu 13 listopada 2015 r.
Raport roczny za 2014 r. w dniu 20 marca 2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes