Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia ze spółką Narzedzia.pl S.A.

Niniejszym, Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. czyniąc zadość wymaganiom art. 504 § 1 ksh, w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu NWZA Spółki, opublikowanego w dniu 13 października 2011 roku, informuje o zwołaniu na dzień 14 listopada 2011 roku o godz. 10.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.