Akcjonariat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. w dniu 29 września 2020 roku podjęło decyzję o wyborze mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Dane ogólne:

Kapitalizacja:20 000 000Liczba dużych akcjonariuszy:1
Liczba akcji:10 000 000Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:10.000.000
Liczba głosów na WZA:10 000 000Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:100%
Kapitał akcyjny:1 000 000,00Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:10.000.000
Cena nominalna akcji:0,10Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy100

Najwięksi akcjonariusze:

Nazwa Liczba akcji Data zmiany Udziały w innych spółkach
OPONEO.PL S.A.10.000.000
(100%)
29-12-2020DADELO S.A.

Emisja:

Opis Data WZA Emisja Cena Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
nominalna emisyjna
Seria A – przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-25 6 150 000
0,00
0,10 0,00 6 150 000
615000.00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-01
2008-03-04
Seria B – prywatna subskrybcja 2008-04-28 1 000 000
2 000 000,00
0,10 2,00 7 150 000
715000.00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-01
2008-09-24
Seria B – prywatna subskrybcja 2008-04-28 1 000 000
2 000 000,00
0,10 2,00 7 150 000
715000.00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-01
2008-09-24
Seria C – podwyższenie kapitału 2011-09-13 2 850 000
8 265 000,00
0,10 2,90 10 000 000
1 000 000
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-10-05
2011-10-05

Dematerializacja akcji